Tolka analysresultat - Välj matris

Brunnsvatten

Enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Dricksvatten

Enligt Livsmedelsverkets
föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30.

 

Badvatten

Strandbad
Enligt Vägledning kring EU-bad.

Bassängbad
Enligt HSLF-FS 2021:11.