Vilket analyspaket ska du välja?

Att analysera sitt dricksvatten är avgörande för att säkerställa hälsosamt och säkert vatten. Genom vattenanalyser kan vi identifiera och ta åtgärder mot föroreningar och kemikalier. Det ger oss värdefull information om näringsämnen, mineraler och vattnets kvalitet. Medvetenhet om vårt dricksvattens innehåll möjliggör informerade beslut om filtrering och behandling, vilket skyddar vår hälsa och välbefinnande.

Analyspaket - Grävd brunn

Omfattar kemisk och mikrobiologisk undersökning. Risken är mindre för tungmetaller och radon i grävda brunnar, då fungerar detta paket utmärkt.

Komplett analys

Omfattar kemisk, mikrobiologisk, radon och tungmetaller. Vi rekommenderar detta paket starkt till alla brunnar.

Analyspaket - Borrad brunn

Omfattar kemisk, mikrobiologisk och radon undersökning. Då risken är stor för tungmetaller i borrade brunnar rekommenderar vi alltid ett analyspaket som även omfattar tungmetaller.

När testade du senast ditt vatten?

Livsmedelsverket rekommenderar att du testar ditt vatten minst var tredje år och helst varje år om småbarn ska dricka vattnet.

Även vatten som upplevs och ser rent ut kan innehålla farliga ämnen.

Populära analyspaket

Rent vatten

I Sverige används i snitt 160 liter vatten per person och dygn. 2,5 miljoner svenskar får sitt vatten från egna brunnar. Även vatten som för ögat ser rent ut kan innehålla farliga ämnen. Därför är det viktigt att analysera vattnet regelbundet. Bra dricksvatten är en förutsättning för att vi ska kunna producera livsmedel och för att vi ska kunna använda vattnet i hushållet för att laga mat och tvätta oss.

Gör ett vattenprov!

Våra analyser utförs med modern utrustning av senaste teknik. Vi mäter inte bara de olika parametrarna utan vi förklarar också vad dessa betyder och vad de kan orsaka för just dig. Vårt viktigaste arbete är att du som kund skall känna dig trygg. Därför ställer vi höga krav på professionellt och korrekt utfört arbete, från bemötande och kundservice till korrekt utförda vattenanalyser. Vi kombinerar vattenanalyserna med vattenrådgivning för att hjälpa dig som kund att bättre förstå analysrapporten, det vill säga vattenkvaliteten och eventuella brister i densamma. Vi kan vatten!

Har du frågor kring vattenanalys, vattenprov eller vattenfilter?

Ring 0920-255 220 eller maila oss. Läs mer om vatten på vattenbloggen.com.