Gränsvärden - Badvatten

BASSÄNGBAD

Enligt HSLF-FS 2021:11

PARAMETERRIKTVÄRDEKOMMENTAR
Heterotrofa bakterier<100 CFU/ml
Pseudomonas aeruginosa<1 CFU/100 ml
pH7,2–7,6
Kemisk syreförbrukning (COD)<4 mg O2 /lFör bassängbad utomhus kan en syreförbrukning mindre än 6 mg O2 /l och/ eller turbiditet mindre än 0,8 FNU vara acceptabelt, om övriga riktvärden är förenliga med dem som anges i dessa allmänna råd.
Turbiditet<0,4 FNUFör bassängbad utomhus kan en syreförbrukning mindre än 6 mg O2 /l och/ eller turbiditet mindre än 0,8 FNU vara acceptabelt, om övriga riktvärden är förenliga med dem som anges i dessa allmänna råd.

STRANDBAD

Enligt Vägledning kring EU-bad

PARAMETERTJÄNLIGT MED ANMÄRKNINGOTJÄNLIGT
Escherichia coli (E. coli)>100 CFU/100 ml>1000 CFU/100 ml
Intestinala enterokocker>100 CFU/100 ml>300 CFU/100ml