Mikrobiologisk analys

695 kr

Artikelnummer 2002 Kategori

Mikrobiologisk analys

Analyspaketet omfattar mikrobiologiska parametrar.

Mikrobiologisk analys utförs till exempel vid misstanke om otät brunn, påverkan från avlopp eller naturgödsel eller inläckage av ytvatten.

Analysen utförs av  – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

Analysen omfattar:

Odlingsbara mikroorganismer 22°C
Koliforma bakterier 35°C
Escherichia coli (E. coli)

Så här går det till:
Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. Genom att använda något av inlämningsställena (Same Day Entry Points, SEP) kommer provet snabbt och säkert in i Eurofins transportsystem och på så sätt når provet laboratoriet redan samma kväll.
Det går också bra att skicka prov i egen regi.

Svarstid: cirka 10 arbetsdagar
Bedömning: Livsmedelsverkets Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk