Komplett analys

2 195 kr

Artikelnummer 2000 Kategori

Komplett analys

Analyspaket Komplett omfattar de mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska parametrarna för normalkontroll enligt Livsmedelsverkets Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk. Analys av radon ingår.

Analysen utförs av  – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

Analysen omfattar:

Lukt, styrka, vid 20°C
Lukt, art, vid 20°C
Turbiditet
Färg
pH
Temp. vid pH-mätning
Alkalinitet

Konduktivitet
Klorid
Sulfat
Fluorid
COD-Mn
Ammonium
Ammoniumkväve

Fosfat
Fosfatfosfor
Nitrat
Nitratkväve
Nitrit
Nitrit-nitrogen
NO3/50+NO2/0,5

Hårdhet °dH
Natrium
Kalium
Kalcium
Järn
Magnesium
Mangan

Aluminium
Antimon
Arsenik
Bly
Kadmium
Koppar
Krom

Nickel
Selen
Uran
Radon
Odlingsbara mikroorganismer 22°C
Koliforma bakterier 35°C
Escherichia coli (E. coli)

Så här går det till:
Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. Genom att använda något av inlämningsställena (Same Day Entry Points, SEP) kommer provet snabbt och säkert in i Eurofins transportsystem och på så sätt når provet laboratoriet redan samma kväll.
Det går också bra att skicka prov i egen regi.

Svarstid: cirka 10 arbetsdagar
Bedömning: Livsmedelsverkets Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk