Bassängbad – THM

2 495 kr

Artikelnummer 8004 Kategori

THM i Bassängbadvatten

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

Så här går det till:
Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. Genom att använda något av inlämningsställena (Same Day Entry Points, SEP) kommer provet snabbt och säkert in i Eurofins transportsystem och på så sätt når provet laboratoriet redan samma kväll.

Svarstid: cirka 10 arbetsdagar
Bedömning: HSLF-FS 2021:11

Analysen omfattar:

● Triklormetan
● Bromdiklormetan
● Dibromklormetan
● Tribrommetan
● Summa THM