Vattenfilter för hälsosamt och välsmakande vatten!

De flesta människor tycker att det är självklart att man ska kunna dricka vatten direkt ur kranen utan att bli sjuk och vi vill inte heller att vattnet ska vara grumligt, färgat eller lukta illa.

Har ditt analysresultat pekat på att vattnet är olämpligt att använda som dricksvatten? Om du är intresserad av att åtgärda problemet så erbjuder vi på Svensk Vattenanalys dig rådgivning och förslag på lämpliga anpassade filter för rening av ditt vatten.

Rådgivning
Våra rådgivare hjälper dig förstå resultatet av vattenanalysen samt kommer med förslag på vattenrening som löser den bristande kvaliteten på ditt dricks- och hushållsvatten. Förutsättningarna som finns i och kring din vattenkälla, men också andra faktorer såsom hushållets vattenförbrukning m.m. påverkar det slutliga valet av vattenfilter. Därför är det väsentligt att vi får information om dessa förutsättningar för att vi ska kunna föreslå rätt vattenrening som utgår från vattnets kvalitet och hushållets behov.

Vattenfilter för tjänligt vatten
Våra vattenfilter anpassas och skräddarsys efter kundens behov och förutsättningarna i övrigt – Allt för att leverera rätt vattenrenare för varje enskilt behov/problem. Vi känner stolthet i att leverera rätt vattenrenare så att ert hushåll får ett tjänligt dricks- och hushållsvatten.

Välkommen att kontakta oss!

Fredrik Vallgren
fredrik[at]svenskvattenanalys.se
0920-52 00 95

Har du frågor eller funderingar om vattenfilter?

Ring 0920-255 220 eller maila oss. Läs mer om vatten på vattenbloggen.com.