Beställ vattenanalys

Beställ vattenanalys för egen brunn/vattentäkt, för kommersiell/offentlig verksamhet eller badvatten.

Vi erbjuder ackrediterade analyser i samarbete med 

Vatten från egen brunn/vattentäkt för privat bruk.

Enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Dricksvatten som tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet.

Vatten från anläggningar som i genomsnitt tillhandahåller 10 m3 dricksvatten eller mer per dygn eller försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten.

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30.

Strandbad
Enligt Vägledning kring EU-bad.

Bassängbad
Enligt HSLF-FS 2021:11.