Radon i luft & mark

Radon är en radioaktiv gas som bildas när radium sönderfaller. Det finns naturligt i berggrunden och långvarig exponering ökar risken för lungcancer. Strål­säker­hets­myndig­heten uppskattar att omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige orsakats av radon.
 

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Radon varken luktar, smakar eller syns. Vanligaste radonkällan är från marken runt och under fastigheten. Hur mycket radon som kommer in i fastigheten beror på markens genomsläpplighet och hur tät husgrunden är. Radon letar sig in via sprickor i betonggolv, rör och ledningar, avloppsbrunnar, oventilerade torpargrunder m.m.
 
Av de byggnadsmaterial som har använts i Sverige är det endast lättbetong innehållande alunskiffer, så kallad blåbetong som ger problem med radon i inomhusluften. Blåbetong tillverkades från 1929 till 1975 men användes i byggen ända fram till 1985.
 
Vi erbjuder mätning av radon i luft eller mark i samarbete med Eurofins Radon Testing Sweden AB ackrediterade av SWEDAC ISO 17025 och följer Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar.
 • Arbetsplats, Orienterande mätning
 • Arbetsplats, Uppföljande mätning
 • Villa, Långtidsmätning
  • Villa, Långtidsmätning
  • Villa, Långtidsmätning

  • Detektorer för tillförlitlig mätning av radon för dig som bor i villa. Används för att söka radonbidraget.

   Grundpaketet innehåller 2 detektorer

  • 795 kr
  • Läs mer
  • Beställ
 • Villa, Korttidsmätning
 • Flerbostadshus, Långtidsmätning
 • Flerbostadshus, Korttidsmätning
 • Markradon