Vattenanalys för kommersiell/offentlig verksamhet

Beställ vattenanalys enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30.

Dessa föreskrifter gäller anläggningar för dricksvattenförsörjning som
● i genomsnitt tillhandahåller 10 m3 dricksvatten eller mer per dygn.
● försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten.

Dricksvatten som tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas alltid av dessa föreskrifter, oavsett verksamhetens storlek.

Med kommersiell eller offentlig verksamhet menas exempelvis:
● Livsmedelsverksamhet (exempelvis restaurang, café, livsmedelsproduktion)
● Offentlig verksamhet (exempelvis skola)
● Kommersiell verksamhet (exempelvis hotell, camping)

 • Utvidgad kontroll
  • Utvidgad kontroll
  • Utvidgad kontroll

  • Utvidgad kemisk & mikrobiologisk analys (inkl. radon) för dricksvatten hos användare enligt SLVFS 2001:30

   Ackrediterad analys

  • 7 495 kr
  • Läs mer
  • Beställ
 • Utvidgad kemisk kontroll
 • Utvidgad mikrobiologisk kontroll
 • Normalkontroll
  • Normalkontroll
  • Normalkontroll

  • Normalkontroll, kemisk & mikrobiologisk analys för dricksvatten hos användare enligt SLVFS 2001:30

   Ackrediterad analys

  • 1 495 kr
  • Läs mer
  • Beställ
 • Normalkontroll, Kemisk
 • Normalkontroll, Mikrobiologisk
 • Total alfa- & betaaktivitet
 • Kemisk analys N2
 • Kemisk analys N3
 • PFAS
 • Strandbadvatten
 • Bassängbadvatten – Mikrob. analys
 • Bassängbadvatten – Kemisk analys
 • Legionella
 • Färskvattentank på båt/fartyg
 • Radon