Vattenanalys för kommersiell/offentlig verksamhet

Beställ vattenanalys enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, LIVSFS 2022:12.

Dessa föreskrifter gäller anläggningar för dricksvattenförsörjning som
● i genomsnitt tillhandahåller 10 m3 dricksvatten eller mer per dygn.
● försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten.

Dricksvatten som tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas alltid av dessa föreskrifter, oavsett verksamhetens storlek.

Med kommersiell eller offentlig verksamhet menas exempelvis:
● Livsmedelsverksamhet (exempelvis restaurang, café, livsmedelsproduktion)
● Offentlig verksamhet (exempelvis skola)
● Kommersiell verksamhet (exempelvis hotell, camping)