Egen brunn / vattentäkt

Här kan du enkelt beställa provkit för vattenanalys (vattenprov) av vatten från egen brunn/vattentäkt enligt Livsmedelsverkets Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk. Livsmedelsverket rekommenderar att du testar ditt vatten minst var tredje år och helst varje år om småbarn ska dricka vattnet.

Vi erbjuder ackrediterade vattenanalyser i samarbete med

Komplett analys
Vill veta att vattnet är tjänligt utan anmärkningar så rekommenderar vi alltid komplett analys, detta paket inkluderar kemisk-, mikrobiologisk analys, tungmetaller och radon.

Huspaket – Borrad brunn
Har ni nyligt utfört en komplett analys men vill dubbelkolla vattenkvaliteten, då har vi huspaket borrad brunn för dig. Detta paket inkluderar kemisk-, mikrobiologisk analys och radon.

Huspaket – Grävd brunn
Har ni nyligt utfört en komplett analys men vill dubbelkolla vattenkvaliteten, då har vi huspaket grävd brunn för dig. Detta paket inkluderar kemisk- och mikrobiologisk analys.

Så här går det till:

  1. Beställning av provkit
  2. Provtagning och inlämning
  3. Analys av vattenprovet
  4. Normalsvarstid på mailen 10 arbetsdagar

Rekommenderade paket för egen brunn / vattentäkt

Komplett analys

2 195 kr

Huspaket – Borrad brunn

1 595 kr

Huspaket – Grävd brunn

1 395 kr

Alla vattenanylser för egen brunn / vattentäkt

Komplett analys

2 195 kr

Huspaket – Borrad brunn

1 595 kr

Huspaket – Grävd brunn

1 395 kr

Kemisk analys

895 kr

Mikrobiologisk analys

695 kr

Metallpaket

995 kr

Legionella

1 595 kr

PFAS

2 995 kr

Komplett analys efter skogsbrand

3 995 kr

Bekämpningsmedel

3 495 kr

Enskilda ämnen

Från 395 kr

Radon

395 kr