Vattenanalys

Beställ vattenanalys för egen brunn/vattentäkt, för kommersiell/offentlig verksamhet, badvatten och avloppsvatten.

Vi erbjuder ackrediterade vattenanalyser i samarbete med

Rent och säkert dricksvatten är avgörande för vår hälsa och välbefinnande. För att säkerställa att vårt dricksvatten är av god kvalitet och fritt från eventuella föroreningar är det viktigt att genomföra regelbundna vattenanalyser. Enligt rekommendationer från Livsmedelsverket ska användare med egen brunn analysera sitt dricksvatten var tredje år.

Varför är det då så viktigt att analysera sitt dricksvatten regelbundet? För det första kan vattnet från olika källor och brunnar variera i kvalitet. Genom att genomföra vattenanalyser får man en tydlig och objektiv bild av vattnets sammansättning och eventuella föroreningar som kan påverka dess säkerhet och kvalitet. Det kan vara allt från tungmetaller till mikrobiologiska föroreningar.

Vattenanalyser ger oss en möjlighet att identifiera och utvärdera eventuella problemområden i vår vattenförsörjning. Genom att analysera vattnet var tredje år får vi en regelbunden uppdatering om vattnets status och kan vidta nödvändiga åtgärder om det behövs. Det kan handla om att installera vattenfilter eller vidta specifika åtgärder för att förbättra vattnets kvalitet och säkerhet.

För att uppnå bästa resultat är det också viktigt att välja ett ackrediterat laboratorium för vattenanalyser. Vi erbjuder ackrediterade vattenanalyser i samarbete med Eurofins. Ett ackrediterat laboratorium, som Eurofins, innebär att det har genomgått en oberoende bedömning och uppfyller höga kvalitetsstandarder för laboratorieverksamhet. Genom att använda ett ackrediterat laboratorium kan man vara trygg med att analyserna utförs på ett tillförlitligt sätt och att resultaten är korrekta och pålitliga.

Eurofins är ett exempel på ett ackrediterat laboratorium med expertis inom vattenanalys. Genom deras specialiserade laboratorieutrustning och kompetenta personal kan de utföra omfattande vattenanalyser och tillhandahålla noggranna och detaljerade rapporter om vattnets kvalitet. Genom att beställa en vattenanalys via Svensk Vattenanalys kan man vara säker på att man får pålitliga resultat och att eventuella problem med vattnet upptäcks och åtgärdas på ett adekvat sätt.

Så här går det till:

  1. Beställning av provkit
  2. Provtagning och inlämning
  3. Analys av vattenprovet
  4. Normalsvarstid på mailen 10 arbetsdagar

Rekommenderade vattenanalyspaket

Komplett analys

2 195 kr

Huspaket – Borrad brunn

1 595 kr

Huspaket – Grävd brunn

1 395 kr

Mikrobiologisk analys

695 kr