Lågt pH

pHA-32 SP – Vattenfilter för lågt pH

FE-132A – Vattenfilter för järn, mangan och lågt pH

FE-132AS – Vattenfilter för järn, mangan, lågt pH, svavelväte (dålig lukt)