Dricksvatten – vårt viktigaste livsmedel!

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. I Sverige används i snitt 160 liter vatten per person och dygn. Även vatten som ser rent ut kan innehålla farliga ämnen. Därför är det viktigt att analysera vattnet regelbundet. Bra dricksvatten är en förutsättning för att vi ska kunna producera livsmedel och för att vi ska kunna använda vattnet i hushållet för att laga mat och tvätta oss.

Vi tycker att det är självklart att man ska kunna dricka vatten direkt ur kranen utan att bli sjuk och vi vill inte heller att vattnet ska vara grumligt, färgat eller lukta illa. Därför måste dricksvattnet beredas så att det är säkert, estetiskt tilltalande och tekniskt lämpligt. Med tekniskt lämpligt menas till exempel att vattnet inte ska ge utfällningar i kärl och ledningar, det ska inte missfärga tvätt och det ska inte göra så att ledningar och VA-installationer rostar.

Vi analyserar och bedömer ditt dricksvatten enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Livsmedelsverket rekommenderar att du testar ditt vatten minst var tredje år. Vid en kemisk analys testas vattnets kemiska ämnen och egenskaper och vid en mikrobiologisk undersökning analyseras bakterier och mikroorganismer.

Läs mer om olika vattenproblem och parametrar>>

Skulle ditt vatten innehålla något olämpligt hjälper vi dig att välja rätt filter.

Fördelar med rent vatten

  • Välsmakande vatten som gör mat och dryck rättvisa
  • Renare tvätt och lägre tvättmedelsförbrukning
  • Du slipper utfällningar och avlagringar
  • Dina VVS-installationer håller längre och kräver mindre underhåll