UV-ljus

Bakteriefilter

Åtgärdar
› Bakterier
› Mikroorganismer
› Alger
› Virus

Artikelnummer 40087 Kategori

Beskrivning


Vatten som är förorenat med bakterier renas med hjälp av UV-ljus. Ultraviolett ljus (UV) är en naturlig, kostnadseffektiv och miljövänlig desinfektionsmetod. Vattnet renas utan kemikalier och risken för att bli sjuk av bakterierna i vattnet elimineras. Det renade vattnet är säkert att använda som dryck och vid livsmedelshantering.

Denna filtermodell finns flera i olika storlekar, beroende på förbrukning och behov.

  • Upphängningsanordning medföljer.
  • Kan installeras horisontellt eller vågrätt.