Total alfa- & betaaktivitet

3 495 kr

Total alfa- & betaaktivitet

Total alfa- och betaaktivitet mäter summan av alfa- och betastrålning och indikerar förekomst av naturligt förekommande och/eller artificiella radionuklider i dricksvattnet.

Den totala alfa- och betaaktiviteten ger ingen information om hälsomässiga effekter, men ett överskridande av parametervärdet innebär krav på ytterligare undersökningar för att klarlägga om gränsvärdet för den indikativa dosen efterlevs.

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

Analysen omfattar:

Total alfaaktivitet
Total betaaktivitet

Så här går det till:
Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. Genom att använda något av inlämningsställena (Same Day Entry Points, SEP) kommer provet snabbt och säkert in i Eurofins transportsystem och på så sätt når provet laboratoriet redan samma kväll.

Svarstid: cirka 10 arbetsdagar
Bedömning: Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten LIVSFS 2022:12