PFAS

Inklusive PFOS

Ackrediterad analys

2 995 kr

PFAS inklusive PFOS

PFAS är ett samlingsnamn för en grupp industriellt framställda kemikalier som har många användningsområden. PFAS finns i miljön och har förorenat dricksvatten och livsmedel. Att dricka vatten med höga halter av PFAS under lång tid misstänks öka risken för negativa hälsoeffekter.

Vattentäkter, både ytvatten- och grundvattentäkter, som ligger i områden där det finns eller har funnits brandövningsplatser kan bli förorenade av PFAS. Samma sak gäller platser där räddningstjänsten släckt bränder med skum som innehåller PFAS. 
För mer information om detta samt vilka åtgärdsgränser som gäller, se Livsmedelsverkets hemsida.

I vårt analyspaket ingår de elva PFAS som Livsmedelsverket rekommenderar att man analyserar.

Så här går det till:
Beställt provkit hämtas hos DHL-ombud efter avisering. Avisering sker via sms i de fall där ett mobilnummer angetts vid beställning, annars via post.

Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. Genom att använda något av inlämningsställena (Same Day Entry Points, SEP) kommer provet snabbt och säkert in i Eurofins transportsystem och på så sätt når provet laboratoriet redan samma kväll.
Det går också bra att skicka prov i egen regi.

Svarstid: cirka 10 arbetsdagar
Expresshantering med 3 arbetsdagars svarstid kan beställas för de flesta analyser. Beställning skall göras i rutan “Ordernotering” i kassan. Prispåslag 100% faktureras i efterhand.

Expresshantering kan påverkas av provflödet vid tillfället m.m. och kan ej garanteras.

  • Provkitets innehåll:
  • Provflaskor
  • Provtagningsanvisningar & följesedel
  • Lista med inlämningsställen & inlämningstider
  • Kylklampar
  • Transportväska

Analysen omfattar:

● PFBS (Perfluorbutansulfonsyra)
● PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra)
● PFHxA (Perfluorhexansyra)
● PFHpA (Perfluorheptansyra)
● PFOA (Perfluoroktansyra)
● PFNA (Perfluornonansyra)
● PFDA (Perfluordekansyra)
● 6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat)
● PFBA (Perfluorbutansyra)
● PFPeA (Perfluorpentansyra)
● PFOS (Perfluoroktansulfonsyra)