PFAS

Inklusive PFOS

2 995 kr

Artikelnummer 40202 Kategori

PFAS inklusive PFOS

PFAS är ett samlingsnamn för en grupp industriellt framställda kemikalier som har många användningsområden. PFAS finns i miljön och har förorenat dricksvatten och livsmedel. Att dricka vatten med höga halter av PFAS under lång tid misstänks öka risken för negativa hälsoeffekter.

Vattentäkter, både ytvatten- och grundvattentäkter, som ligger i områden där det finns eller har funnits brandövningsplatser kan bli förorenade av PFAS. Samma sak gäller platser där räddningstjänsten släckt bränder med skum som innehåller PFAS. 
För mer information om detta samt vilka åtgärdsgränser som gäller, se Livsmedelsverkets hemsida.

I vårt analyspaket ingår de elva PFAS som Livsmedelsverket rekommenderar att man analyserar.

  • Ett provkit innehåller:
  • Provflaskor
  • Provtagningsanvisningar & följesedel
  • Lista med inlämningsställen & inlämningstider
  • Kylklampar
  • Transportväska

Beställt provkit hämtas hos DHL-ombud efter avisering. Avisering sker via sms i de fall där ett mobilnummer angetts vid beställning, annars via post.

Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. För detta alternativ behövs ingen fraktsedel.

Svarstid: cirka 10 arbetsdagar

Analysen omfattar:

● PFBS (Perfluorbutansulfonsyra)
● PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra)
● PFHxA (Perfluorhexansyra)
● PFHpA (Perfluorheptansyra)
● PFOA (Perfluoroktansyra)
● PFNA (Perfluornonansyra)
● PFDA (Perfluordekansyra)
● 6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat)
● PFBA (Perfluorbutansyra)
● PFPeA (Perfluorpentansyra)
● PFOS (Perfluoroktansulfonsyra)