PFAS

2 995 kr

PFAS inklusive PFOS

PFAS är ett samlingsnamn för en grupp industriellt framställda kemikalier som har många användningsområden. PFAS finns i miljön och har förorenat dricksvatten och livsmedel. Att dricka vatten med höga halter av PFAS under lång tid misstänks öka risken för negativa hälsoeffekter.

Vattentäkter, både ytvatten- och grundvattentäkter, som ligger i områden där det finns eller har funnits brandövningsplatser kan bli förorenade av PFAS. Samma sak gäller platser där räddningstjänsten släckt bränder med skum som innehåller PFAS. 
För mer information om detta samt vilka åtgärdsgränser som gäller, se Livsmedelsverkets hemsida.

Analysen utförs av  – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

Analysen omfattar:

PFBS (Perfluorbutansulfonsyra)
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra)
PFHxA (Perfluorhexansyra)
PFHpA (Perfluorheptansyra)
PFOA (Perfluoroktansyra)
PFNA (Perfluornonansyra)

PFDA (Perfluordekansyra)
6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat)
PFBA (Perfluorbutansyra)
PFPeA (Perfluorpentansyra)
PFOS (Perfluoroktansulfonsyra)

Så här går det till:
Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. Genom att använda något av inlämningsställena (Same Day Entry Points, SEP) kommer provet snabbt och säkert in i Eurofins transportsystem och på så sätt når provet laboratoriet redan samma kväll.
Det går också bra att skicka prov i egen regi.

Svarstid: cirka 10 arbetsdagar