Omvänd Osmos Typ III

Åtgärdar
› Tungmetaller
› Salter
› Fluorid
› Nitrat
› Nitrit
› Lösningsmedel
› Kemikalier
› Bakterier
› Växtgifter
› Färg
› Lukt
› Smak
› Organiskt material

Artikelnummer 40091 Kategori

Beskrivning


Salter, kemikalier, tungmetaller, men också färg, lukt och smak kan renas från vattnet med hjälp av Omvänd osmos.

Denna filtreringsteknik använder sig av ett halvgenomträngligt membran som tillåter vattnet att passera men fångar upp lösta ämnen (joner). Membranet består av väldigt små hål eller porer. Dessa porer är ca 200 gånger mindre än virus och ca 4000 gånger mindre än de flesta bakterier. Enbart den rena vattenmolekylen har förmåga att passera filtret eller membranet.

  • Rent och välsmakande dricksvatten tack vare flerstegs filtreringsteknik.
  • Högpresterande membranelement som producerar upp till 70 liter vatten varje timme.
  • Dynamisk SmartLight med belysning som visar driftläget och signalerar vid behov av filter- eller patronbyte.

Höjd: 42 cm
Bredd: 41 cm
Djup: 30,5 cm
Vikt: 9 kg
Reningskapacitet: Upp till 70-75 liter/h
Ingående vattentryck: 2-5 bar
Anslutning till råvatten: ½”
El: 220V 50Hz

Filtret placeras under diskbänken.