Omvänd Osmos Typ S1

Åtgärdar
› Tungmetaller
› Salter
› Fluorid
› Nitrat
› Nitrit
› Lösningsmedel
› Kemikalier
› Bakterier
› Växtgifter
› Färg
› Lukt
› Smak
› Organiskt material

Kategori

Beskrivning


Salter, kemikalier, tungmetaller, men också färg, lukt och smak kan renas från vattnet med hjälp av Omvänd osmos.

Denna filtreringsteknik använder sig av ett halvgenomträngligt membran som tillåter vattnet att passera men fångar upp lösta ämnen (joner). Membranet består av väldigt små hål eller porer. Dessa porer är cirka 200 gånger mindre än virus och cirka 4000 gånger mindre än de flesta bakterier. Enbart den rena vattenmolekylen har förmåga att passera filtret eller membranet.

  • Effektiv filtrering för rent vatten i hela hushållet
  • Förfiltrering avlägsnar sedimentföroreningar och partiklar
  • Låg energiförbrukning
  • Dow Filmtec™ XLE-4040 Membran
  • Grundfos högtryckspump

Höjd: 145 cm
Bredd: 55 cm
Djup: 40 cm
Kapacitet: 6500 l/dygn
Ingående vattentryck: 2-4 bar
Anslutning till råvatten: ½”
El: 220V 50Hz