Normalkontroll Dricksvatten

Hos användaren

Kemisk normalkontroll + Mikrobiologisk normalkontroll enligt SLVFS 2001:30

1 495 kr

Artikelnummer 5003 Kategori

Beskrivning

Den som använder vattnet från en egen brunn i kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas i de flesta fall av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30. Med kommersiell eller offentlig verksamhet menas exempelvis:
● Livsmedelsverksamhet (exempelvis restaurang, café, livsmedelsproduktion)
● Offentlig verksamhet (exempelvis skola)
● Kommersiell verksamhet (exempelvis hotell, camping)

Normalkontroll för dricksvatten (hos användaren) innefattar analys av samtliga ämnen som krävs för en normalkontroll enligt SLVFS 2001:30.

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

I provkit medföljer:
● Provflaskor
● Provtagningsanvisningar och följesedel
● Kylklampar
● Transportväska

Provkit skickas till DHL-ombud för uthämtning. Avisering sker via sms i de fall där ett mobilnummer angetts vid beställning, annars via post.
Prov lämnas på något av våra inlämningsställen.