Mikrobiologisk undersökning Provgrupp B

1 295 kr

Mikrobiologisk undersökning Provgrupp B

Tidigare Utvidgad mikrobiologisk kontroll

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

Analysen omfattar:

Odlingsbara mikroorganismer 22°C
Långsamväxande bakterier 22°C
Koliforma bakterier 35°C
Escherichia coli (E. coli)
Intestinala enterokocker

Presumtiva Clostridium perfringens
Jästsvamp
Aktinomyceter
Mikrosvamp
Mögelsvamp

Så här går det till:
Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. Genom att använda något av inlämningsställena (Same Day Entry Points, SEP) kommer provet snabbt och säkert in i Eurofins transportsystem och på så sätt når provet laboratoriet redan samma kväll.

Svarstid: cirka 10 arbetsdagar
Bedömning: Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten LIVSFS 2022:12