Utvidgad mikrobiologisk kontroll

Utvidgad mikrobiologisk analys för dricksvatten hos användare enligt SLVFS 2001:30

Ackrediterad analys

1 295 kr

Mikrobiologisk Utvidgad kontroll Dricksvatten

Mikrobiologisk utvidgad kontroll för dricksvatten (hos användaren) innefattar analys av samtliga ämnen som krävs för en mikrobiologisk utvidgad undersökning enligt SLVFS 2001:30.

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

Så här går det till:
Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. Genom att använda något av inlämningsställena (Same Day Entry Points, SEP) kommer provet snabbt och säkert in i Eurofins transportsystem och på så sätt når provet laboratoriet redan samma kväll.

Svarstid: cirka 10 arbetsdagar
Bedömning: Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30

Analysen omfattar:

● Presumtiva Clostridium perfringens
● Intestinala enterokocker
● Koliforma bakterier 35°C
● Escherichia coli
● Mögelsvamp
● Jästsvamp
● Aktinomyceter
● Odlingsbara mikroorganismer 22°C
● Långsamväxande bakterier
● Mikrosvamp