Utvidgad mikrobiologisk kontroll

Utvidgad mikrobiologisk analys för dricksvatten hos användare enligt SLVFS 2001:30

Ackrediterad analys

1 295 kr

Mikrobiologisk Utvidgad kontroll Dricksvatten

Den som använder vattnet från en egen brunn i kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas i de flesta fall av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30. Med kommersiell eller offentlig verksamhet menas exempelvis:
● Livsmedelsverksamhet (exempelvis restaurang, café, livsmedelsproduktion)
● Offentlig verksamhet (exempelvis skola)
● Kommersiell verksamhet (exempelvis hotell, camping)

Mikrobiologisk utvidgad kontroll för dricksvatten (hos användaren) innefattar analys av samtliga ämnen som krävs för en mikrobiologisk utvidgad undersökning enligt SLVFS 2001:30.

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

  • Ett provkit innehåller:
  • Provflaskor
  • Provtagningsanvisningar & följesedel
  • Lista med inlämningsställen & inlämningstider
  • Kylklampar
  • Transportväska

Beställt provkit hämtas hos DHL-ombud efter avisering. Avisering sker via sms i de fall där ett mobilnummer angetts vid beställning, annars via post.

Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. För detta alternativ behövs ingen fraktsedel.

Analysen omfattar:

● Presumtiva Clostridium perfringens
● Intestinala enterokocker
● Koliforma bakterier 35°C
● Escherichia coli
● Mögelsvamp
● Jästsvamp
● Aktinomyceter
● Odlingsbara mikroorganismer 22°C
● Långsamväxande bakterier
● Mikrosvamp