Mikrobiologisk undersökning Provgrupp A (inkl. Clostridium)

1 395 kr

Mikrobiologisk undersökning Provgrupp A (inkl. Clostridium)

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

Analysen omfattar:

Odlingsbara mikroorganismer 22°C
Långsamväxande bakterier 22°C
Koliforma bakterier 35°C

Escherichia coli (E. coli)
Intestinala enterokocker
Presumtiva Clostridium perfringens

Så här går det till:
Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. Genom att använda något av inlämningsställena (Same Day Entry Points, SEP) kommer provet snabbt och säkert in i Eurofins transportsystem och på så sätt når provet laboratoriet redan samma kväll.

Svarstid: cirka 10 arbetsdagar
Bedömning: Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten LIVSFS 2022:12