Färskvattentank på båt/fartyg

Mikrobiologisk analys för färskvattentankar ombord på båtar och passagerarfartyg

Ackrediterad analys

1 395 kr

Mikrobiologisk analys för färskvattentankar ombord på båtar och passagerarfartyg

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

Så här går det till:
Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. Genom att använda något av inlämningsställena (Same Day Entry Points, SEP) kommer provet snabbt och säkert in i Eurofins transportsystem och på så sätt når provet laboratoriet redan samma kväll.

Svarstid: cirka 10 arbetsdagar
Bedömning: Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30

Analysen omfattar:

● Escherichia coli (E.coli)
● Koliforma bakterier
● Totala antalet mikroorganismer vid 22°C, 3 dygn
● Långsamväxande bakterier vid 22°C, 7 dygn
● Clostridium Perfringes