Normalkontroll, Mikrobiologisk

Normalkontroll, mikrobiologisk analys för dricksvatten hos användare enligt SLVFS 2001:30

Ackrediterad analys

795 kr

Mikrobiologisk Normalkontroll

Mikrobiologisk normalkontroll för dricksvatten (hos användaren) innefattar analys av samtliga ämnen som krävs för en mikrobiologisk normalkontroll enligt SLVFS 2001:30.

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

Så här går det till:
Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. Genom att använda något av inlämningsställena (Same Day Entry Points, SEP) kommer provet snabbt och säkert in i Eurofins transportsystem och på så sätt når provet laboratoriet redan samma kväll.

Svarstid: cirka 10 arbetsdagar
Bedömning: Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30

Analysen omfattar:

● Koliforma bakterier 35°C  
● Escherichia coli
● Odlingsbara mikroorganismer 22°C 
● Långsamväxande bakterier