Legionella

Ackrediterad analys

1 595 kr

Legionella

Analysen utförs av  – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

  • Ett provkit innehåller:
  • Provflaskor
  • Provtagningsanvisningar & följesedel
  • Lista med inlämningsställen & inlämningstider
  • Kylklampar
  • Transportväska

Beställt provkit hämtas hos DHL-ombud efter avisering. Avisering sker via sms i de fall där ett mobilnummer angetts vid beställning, annars via post.

Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. För detta alternativ behövs ingen fraktsedel.

Svarstid: ca 3 veckor

Ta provet vid den punkt på ledningssystemet där misstanke om legionellaförekomst finns. Annars kan provet tas på en punkt så långt ut på ledningssystemet som möjligt från varmvattenberedaren sett.

Vid stora ledningssystem kan det vara bra att ta flera prover, exempelvis ett på varje avdelning/våningsplan. Eventuellt kan man även ta ett andra prov efter minst 5 minuters spolning, så att vattnet i ledningssystemet har omsatts.

Det är hög risk för legionellatillväxt om vattenomsättningen är låg, det finns en biofilm, vattnet är syrerikt och temperaturen är mellan 20 och 45°C. Den optimala tillväxttemperaturen är 37°C men bakterierna förökar sig bra i vattentemperaturer mellan 20 och 45°C. Över 50°C dör bakterierna efter några timmar, över 60°C efter några minuter och över 70°C efter några sekunder.

Vid förekomst av legionella typas denna till en av tre grupper: Legionella pneumophila serogrupp 1, Legionella pneumophila serogrupp 2-14 eller Legionella species.