Legionella

1 595 kr

Legionella i vatten

Ta helst två prover på varje provplats. Ett ospolat prov på kallvatten och ett spolat prov på varmvatten. Om endast ett prov skall utföras bör prov tas på varmvatten.

Ta provet vid den punkt på ledningssystemet där misstanke om legionellaförekomst finns. Annars kan provet tas på en punkt så långt ut på ledningssystemet som möjligt från varmvattenberedaren sett.

Vid stora ledningssystem kan det vara bra att ta flera prover, exempelvis ett på varje avdelning/våningsplan. Eventuellt kan man även ta ett andra prov efter minst 5 minuters spolning, så att vattnet i ledningssystemet har omsatts.

Det är hög risk för legionellatillväxt om vattenomsättningen är låg, det finns en biofilm, vattnet är syrerikt och temperaturen är mellan 20 och 45°C. Den optimala tillväxttemperaturen är 37°C men bakterierna förökar sig bra i vattentemperaturer mellan 20 och 45°C. Över 50°C dör bakterierna efter några timmar, över 60°C efter några minuter och över 70°C efter några sekunder.

Vid förekomst av legionella typas denna till en av tre grupper: Legionella pneumophila serogrupp 1, Legionella pneumophila serogrupp 2-14 eller Legionella species.

Analysen utförs av  – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

Övrig information:
Legionellaprov kan lämnas in måndag-onsdag.

Så här går det till:
Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen måndag-onsdag. Genom att använda något av inlämningsställena (Same Day Entry Points, SEP) kommer provet snabbt och säkert in i Eurofins transportsystem och på så sätt når provet laboratoriet redan samma kväll.

Svarstid: cirka 15 arbetsdagar