Villa, Långtidsmätning

Detektorer för tillförlitlig mätning av radon för dig som bor i villa. Används för att söka radonbidraget.

Grundpaketet innehåller 2 detektorer

795 kr

Långtidsmätning Villa

Grundpaket

En långtidsmätning är tillförlitlig och är årsmedelvärdesberättigande för en- och tvåbostadshus. Mätningen ska pågå i minst 60 dagar under eldningssäsong, det vill säga 1/10 – 30/4. Den ger dig ackrediterat svar på vilka radonhalter som finns i bostaden/lokalen. Det är också den metod som Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar. En långtidsmätning ska utföras med minst en detektor per våningsplan och alltid minst två stycken. De ska placeras i inredda rum (exempelvis sovrum, vardagsrum, gillestuga). Våtrum som toalett eller tvättstuga räknas inte som bostadsrum.

Grundpaketet innehåller 2 detektorer vilket krävs för att få årsmedelvärde. Du kan även beställa fler detektorer om du vill mäta i fler rum.

Vi erbjuder mätning av radon i luft eller mark i samarbete med Eurofins Radon Testing Sweden AB ackrediterade av SWEDAC ISO 17025 och följer Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar.

Så här fungerar det:

Ett par dagar efter att du beställt detektorerna kommer de hem i din brevlåda. Läs igenom instruktionerna som följer med. När du öppnar påsen som detektorn kommer i startar mätningen omgående. Du kan registrera detektorerna på vår kundportal, där skriver du in var detektorn är placerad och när påsen öppnades.

Efter minst 60 dagar skickar du tillbaka detektorn, använd den förfrankerade påsen. Du behöver inte förpacka detektorerna på något speciellt sätt, de är mycket tåliga. Gå in på kundportalen igen och skriv in slutdatum på mätningen. Vi analyserar detektorn och skickar ett mail med rapporten till dig – som längst tar det 10 arbetsdagar efter att de kommit till labbet.

• Mätningen ska utföras på samtliga våningsplan med bostadsrum. Om bostaden har ett våningsplan placeras två radondetektorer ut i två olika bostadsrum. Består bostaden av två eller fler våningsplan placeras en radondetektor på varje plan.

• Radondetektorerna ska placeras i bostadsrum, t.ex. sovrum, vardagsrum eller gillestuga. Våtutrymmen såsom badrum och tvättstuga, förråd samt oinredd källare klassas inte som bostadsrum och räknas därför inte med i årsmedelvärdet.

• Radonmätning i fritidshus ger inget årsmedelvärde men visar en halt för varje radondetektor och har samma tillförlitlighet som en radonmätning i villa.

• Mätningarna ska utföras under eldningssäsongen som pågår mellan den 1 oktober och den 30 april under en period av minst 60 dygn.

• Läs igenom och följ de mätinstruktioner som bifogas med radondetektorerna.