Flerbostadshus, Långtidsmätning

Detektorer för radonmätning i lägenhet.

Grundpaketet innehåller 2 detektorer

595 kr

Långtidsmätning Flerbostadshus

Grundpaket

En långtidsmätning är tillförlitlig och är årsmedelvärdesberättigande. Mätningen ska pågå i minst 60 dagar under eldningssäsong, det vill säga 1/10 – 30/4. Den ger dig svar på vilka radonhalter som finns i bostaden/lokalen. Det är också den metod som Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar. En långtidsmätning ska utföras med minst en lägenhet per våningsplan och alltid minst två stycken per lägenhet. De ska placeras i inredda rum (exempelvis sovrum, vardagsrum, gillestuga). Våtrum som toalett eller tvättstuga räknas inte som bostadsrum.

Grundpaketet innehåller 2 detektorer vilket krävs för att få årsmedelvärde. 

Vi erbjuder mätning av radon i luft eller mark i samarbete med Eurofins Radon Testing Sweden AB ackrediterade av SWEDAC ISO 17025 och följer Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar.

Så här fungerar det:

Ett par dagar efter att du beställt detektorerna kommer de hem i din brevlåda. Läs igenom instruktionerna som följer med. När du öppnar påsen som detektorn kommer i startar mätningen omgående. Du kan registrera detektorerna på vår kundportal, där skriver du in var detektorn är placerad och när påsen öppnades. Ifall du mäter i många lägenheter, rekommenderar vi att använda Excel-arket för rapportering av mätdata.

Efter minst 60 dagar skickar du tillbaka detektorn, använd den förfrankerade påsen. Du behöver inte förpacka detektorerna på något speciellt sätt, de är mycket tåliga. Gå in på kundportalen igen och skriv in slutdatum på mätningen. Skickar du in detektorer från många lägenheter, så behöver du inte hålla koll på vilken lägenhet den kom ifrån utan kan lägga alla i en låda och skicka in dem osorterat. 

Vi analyserar detektorn och skickar ett mail med rapporten till dig – som längst tar det 10 arbetsdagar efter att de kommit till labbet.

• Om det finns källare, mät minst 20% (gärna 30% då detektorer försvinner) av alla lägenheter.

• Utan källare- mät alla lägenheter på markplan samt 20% av övriga lägenheter (gärna 30% då detektorer försvinner).

• Mät alltid med minst två detektorer per lägenhet.

• Mätningen ska utföras på samtliga våningsplan med bostadsrum. Om bostaden har ett våningsplan placeras två radondetektorer ut i två olika bostadsrum. Består bostaden av två eller fler våningsplan placeras en radondetektor på varje plan.

• Radondetektorerna ska placeras i bostadsrum, t.ex. sovrum, vardagsrum eller gillestuga. Våtutrymmen såsom badrum och tvättstuga, förråd samt oinredd källare klassas inte som bostadsrum och räknas därför inte med i årsmedelvärdet.

• Mätningarna ska utföras under eldningssäsongen som pågår mellan den 1 oktober och den 30 april under en period av minst 60 dygn.

• Läs igenom och följ de mätinstruktioner som bifogas med radondetektorerna.