Villa, Korttidsmätning

Korttidsmätning är rådgivande med extra snabbt analyssvar. Bra vid exempelvis villaköp.

Grundpaketet innehåller 2 detektorer.

1 195 kr

Korttidsmätning Villa

Grundpaket

En rådgivande korttidsmätning som behandlas med expressfart. Du måste mäta i minst 7 dagar och mätningen kan göras alla tider under året. Ditt analyssvar har du sedan inom 2 dagar. Denna mätning kan utföras om tiden är knapp eller som snabbkontroll för att ta reda på om utförd radonsanering har gett effekt. Med en korttidsmätning så får du en bra indikation på om halterna är höga eller låga. 

Grundpaketet innehåller 2 detektorer. Du kan även beställa fler detektorer om du vill mäta i fler rum.

Vi erbjuder mätning av radon i luft eller mark i samarbete med Eurofins Radon Testing Sweden AB ackrediterade av SWEDAC ISO 17025 och följer Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar.

Så här fungerar det:

Ett par dagar efter att du beställt detektorerna kommer de hem i din brevlåda. Läs igenom instruktionerna som följer med. När du öppnar påsen som detektorn kommer i startar mätningen omgående. Du kan registrera detektorerna på vår kundportal, där skriver du in var detektorn är placerad och när påsen öppnades.

Efter minst 7 dagar skickar du tillbaka detektorn till oss, använd den förfrankerade påsen. Du behöver inte förpacka detektorerna på något speciellt sätt, de är mycket tåliga. Gå in på kundportalen igen och skriv in slutdatum på mätningen. Vi analyserar detektorn och skickar ett mail med rapporten till dig – du har svaret inom två arbetsdagar efter att de kommit till labbet.

• Mätningen ska utföras på samtliga våningsplan med bostadsrum. Om bostaden har ett våningsplan placeras två radondetektorer ut i två olika bostadsrum. Består bostaden av två eller fler våningsplan placeras en radondetektor på varje plan.

• Radondetektorerna ska placeras i bostadsrum, t.ex. sovrum, vardagsrum eller gillestuga. Våtutrymmen såsom badrum och tvättstuga, förråd samt oinredd källare klassas inte som bostadsrum och räknas därför inte med i årsmedelvärdet.

• Radonmätning i fritidshus ger inget årsmedelvärde men visar en halt för varje radondetektor och har samma tillförlitlighet som en radonmätning i villa.

• Läs igenom och följ de mätinstruktioner som bifogas med radondetektorerna.