Flerbostadshus, Korttidsmätning

Korttidsmätning ger snabbt en uppfattning om radonhalten i lägenheter.

Grundpaketet innehåller 2 detektorer.

795 kr

Korttidsmätning Flerbostadshus

Grundpaket

En rådgivande korttidsmätning som behandlas med expressfart. Du måste mäta i minst 7 dagar och mätningen kan göras alla tider under året. Ditt analyssvar har du sedan inom 2 dagar. Denna mätning kan utföras om tiden är knapp eller som snabbkontroll för att ta reda på om utförd radonsanering har gett effekt. Med en korttidsmätning så får du en bra indikation på om halterna är höga eller låga.

Observera att en korttidsmätning allltid bör kompletteras med en långtidsmätning. För myndighetskrav krävs alltid en långtidsmätning.

Grundpaketet innehåller 2 detektorer. Du kan även beställa fler detektorer om du vill mäta i fler rum.

Vi erbjuder mätning av radon i luft eller mark i samarbete med Eurofins Radon Testing Sweden AB ackrediterade av SWEDAC ISO 17025 och följer Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar.

Så här fungerar det:

Ett par dagar efter att du beställt detektorerna kommer de hem i din brevlåda. Läs igenom instruktionerna som följer med. När du öppnar påsen som detektorn kommer i startar mätningen omgående. Registrera detektorerna på vår kundportal, där skriver du in var detektorn är placerad och när påsen öppnades. Ifall du mäter i många lägenheter, rekommenderar vi att använda Excel-arket för rapportering av mätdata.

Efter minst 60 dagar skickar du tillbaka detektorn till oss, använd den förfrankerade påsen. Du behöver inte förpacka detektorerna på något speciellt sätt, de är mycket tåliga. Gå in på kundportalen igen och skriv in slutdatum på mätningen. Skickar du in detektorer från många lägenheter, så behöver du inte hålla koll på vilken lägenhet den kom ifrån utan kan lägga alla i en låda och skicka in dem osorterat. 

Vi analyserar detektorn och skickar ett mail med rapporten till dig inom 2 arbetsdagar efter att de kommit till labbet. 

Mätningarna kan göras året runt. Observera att mätningen ger inte årsmedelvärde och kan inte användas för myndighetsbeslut. Vi rekommenderar en långtidsmätning i dessa fall. I övrigt rekommenderar vi att man följer metoderna för långtidsmätning, dvs:

• Om det finns källare, mät minst 20% (gärna 30% då detektorer försvinner) av alla lägenheter.

• Utan källare- mät alla lägenheter på markplan samt 20% av övriga lägenheter (gärna 30% då detektorer försvinner).

• Mät alltid med minst två detektorer per lägenhet.

• Mätningen ska utföras på samtliga våningsplan med bostadsrum. Om bostaden har ett våningsplan placeras två radondetektorer ut i två olika bostadsrum. Består bostaden av två eller fler våningsplan placeras en radondetektor på varje plan.

• Radondetektorerna ska placeras i bostadsrum, t.ex. sovrum, vardagsrum eller gillestuga. Våtutrymmen såsom badrum och tvättstuga, förråd samt oinredd källare klassas inte som bostadsrum och räknas därför inte med i årsmedelvärdet.

• Läs igenom och följ de mätinstruktioner som bifogas med radondetektorerna.