Komplett analys efter skogsbrand

Ackrediterad analys

3 995 kr

Artikelnummer 2004 Kategori

Komplett analys efter skogsbrand

Vid en skogsbrand kan ämnen bildas och/eller frigöras från mark och växlighet och påverka dricksvattnet i brunnar. Du som tar ditt dricksvatten från egen brunn ansvarar själv för att kontrollera dricksvattnets kvalitet efter en skogsbrand.

Analyspaketet omfattar de mikrobiologiska och kemiska analyser som rekommenderas av Livsmedelsverket efter skogsbrand.

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

Så här går det till:
Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. Genom att använda något av inlämningsställena (Same Day Entry Points, SEP) kommer provet snabbt och säkert in i Eurofins transportsystem och på så sätt når provet laboratoriet redan samma kväll.
Det går också bra att skicka prov i egen regi.

Svarstid: cirka 10 arbetsdagar
Bedömning: Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning

Analysen omfattar:

● Kemisk syreförbrukning (COD-Mn)
● Ammonium-kväve
● Nitrat-kväve
● Alkalinitet
● Nitrit-nitrogen, NO2-N
● Fluorid
● Sulfat
● Fosfatfosfor
● Färg (410 nm)
● Konduktivitet
● Lukt vid 20°C
● pH
● Turbiditet
● Aluminium
● Arsenik
● Kalcium

● Kadmium
● Krom
● Koppar
● Järn
● Kalium
● Magnesium
● Mangan
● Natrium
● Nickel
● Bly
● Antimon
● Selen
● Uran
● Totalhårdhet °dH
● Nitrit NO2 (beräkning)
● Nitrat NO3 (beräkning)

● NO3/50 + NO2/0,5
● Fosfat PO4 (beräkning)
● Ammonium NH4 (beräkning)
● Klorid
● E.coli
● Koliforma bakterier
● Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C i 3 dygn
● Radon
● Cyanid (total)
● Kvicksilver
● PAH5
● Zink
● Barium