Komplett analys efter skogsbrand

Ackrediterad analys

3 995 kr

Artikelnummer 40203 Kategori

Komplett analys efter skogsbrand

Vid en skogsbrand kan ämnen bildas och/eller frigöras från mark och växlighet och påverka dricksvattnet i brunnar. Du som tar ditt dricksvatten från egen brunn ansvarar själv för att kontrollera dricksvattnets kvalitet efter en skogsbrand.

Analyspaketet omfattar de mikrobiologiska och kemiska analyser som rekommenderas av Livsmedelsverket efter skogsbrand.

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

  • Ett provkit innehåller:
  • Provflaskor
  • Provtagningsanvisningar & följesedel
  • Lista med inlämningsställen & inlämningstider
  • Kylklampar
  • Transportväska

Beställt provkit hämtas hos DHL-ombud efter avisering. Avisering sker via sms i de fall där ett mobilnummer angetts vid beställning, annars via post.

Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. För detta alternativ behövs ingen fraktsedel.

Svarstid: cirka 10 arbetsdagar

Analysen omfattar:

● Kemisk syreförbrukning (COD-Mn)
● Ammonium-kväve
● Nitrat-kväve
● Alkalinitet
● Nitrit-nitrogen, NO2-N
● Fluorid
● Sulfat
● Fosfatfosfor
● Färg (410 nm)
● Konduktivitet
● Lukt vid 20°C
● pH
● Turbiditet
● Aluminium
● Arsenik
● Kalcium

● Kadmium
● Krom
● Koppar
● Järn
● Kalium
● Magnesium
● Mangan
● Natrium
● Nickel
● Bly
● Antimon
● Selen
● Uran
● Total hårdhet dH°
● Nitrit NO2 (beräkning)
● Nitrat NO3 (beräkning)

● NO3/50 + NO2/0,5
● Fosfat PO4 (beräkning)
● Ammonium NH4 (beräkning)
● Klorid
● E.coli
● Koliforma bakterier
● Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C i 3 dygn
● Radon
● Cyanid (total)
● Kvicksilver
● PAH5
● Zink
● Barium