Kemisk basanalys

Kemisk grovanalys & radonmätning

695 kr

Artikelnummer 1000 Kategori

Beskrivning

Svarstid: cirka 1 vecka

● pH
● Järn
● Mangan
● Lukt
● Färg
● Grumlighet
● Total hårdhet dH°
● Konduktivitet
● COD
● Radon