Normalkontroll, Kemisk

Normalkontroll, kemisk analys för dricksvatten hos användare enligt SLVFS 2001:30

Ackrediterad analys

895 kr

Kemisk Normalkontroll

Den som använder vattnet från en egen brunn i kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas i de flesta fall av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30. Med kommersiell eller offentlig verksamhet menas exempelvis:
● Livsmedelsverksamhet (exempelvis restaurang, café, livsmedelsproduktion)
● Offentlig verksamhet (exempelvis skola)
● Kommersiell verksamhet (exempelvis hotell, camping)

Kemisk normalkontroll för dricksvatten (hos användaren) innefattar analys av samtliga ämnen som krävs för en Kemisk normalkontroll enligt SLVFS 2001:30.

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

  • Ett provkit innehåller:
  • Provflaskor
  • Provtagningsanvisningar & följesedel
  • Lista med inlämningsställen & inlämningstider
  • Kylklampar
  • Transportväska

Beställt provkit hämtas hos DHL-ombud efter avisering. Avisering sker via sms i de fall där ett mobilnummer angetts vid beställning, annars via post.

Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. För detta alternativ behövs ingen fraktsedel.

Analysen omfattar:

● Ammoniumkväve (NH4-N)
● Ammonium
● Färg (410 nm)
● Lukt, styrka, vid  20°C
● Lukt, art, vid 20°C
● pH
● Temperatur vid pH-mätning
● Turbiditet
● Järn Fe (end surgjort)
● Mangan (end surgjort)