Kemisk undersökning Provgrupp A

895 kr

Kemisk undersökning Provgrupp A

Tidigare Kemisk normalkontroll

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

Analysen omfattar:

Lukt, styrka, vid 20°C
Lukt, art, vid 20°C
Turbiditet
Färg (410 nm)

pH
Temp. vid pH-mätning
Konduktivitet
Ammonium

Ammoniumkväve (NH4-N)
Järn (end surgjort)
Mangan (end surgjort)

Så här går det till:
Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. Genom att använda något av inlämningsställena (Same Day Entry Points, SEP) kommer provet snabbt och säkert in i Eurofins transportsystem och på så sätt når provet laboratoriet redan samma kväll.

Svarstid: cirka 10 arbetsdagar
Bedömning: Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten LIVSFS 2022:12