Normalkontroll, Kemisk

Normalkontroll, kemisk analys för dricksvatten hos användare enligt SLVFS 2001:30

Ackrediterad analys

895 kr

Kemisk Normalkontroll

Kemisk normalkontroll för dricksvatten (hos användaren) innefattar analys av samtliga ämnen som krävs för en Kemisk normalkontroll enligt SLVFS 2001:30.

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

Så här går det till:
Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. Genom att använda något av inlämningsställena (Same Day Entry Points, SEP) kommer provet snabbt och säkert in i Eurofins transportsystem och på så sätt når provet laboratoriet redan samma kväll.

Svarstid: cirka 10 arbetsdagar
Bedömning: Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30

Analysen omfattar:

● Ammoniumkväve (NH4-N)
● Ammonium
● Färg (410 nm)
● Konduktivitet
● Lukt, styrka, vid  20°C
● Lukt, art, vid 20°C
● pH
● Temperatur vid pH-mätning
● Turbiditet
● Järn Fe (end surgjort)
● Mangan (end surgjort)