Kemisk analys

895 kr

Artikelnummer 2001 Kategori

Kemisk analys

Analyspaketet omfattar kemiska och fysikaliska parametrar.

Denna analys omfattar ej metaller enligt Metallpaketet.

Analysen utförs av  – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

Analysen omfattar:

Lukt, styrka, vid 20°C
Lukt, art, vid 20°C
Turbiditet
Färg
pH

Temp. vid pH-mätning
Alkalinitet
Konduktivitet
Klorid
Sulfat

Fluorid
COD-Mn
Ammonium
Ammoniumkväve
Fosfat

Fosfatfosfor
Nitrat
Nitratkväve
Nitrit
Nitrit-nitrogen

NO3/50+NO2/0,5
Hårdhet °dH
Natrium
Kalium
Kalcium

Järn
Magnesium
Mangan
Koppar

Så här går det till:
Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. Genom att använda något av inlämningsställena (Same Day Entry Points, SEP) kommer provet snabbt och säkert in i Eurofins transportsystem och på så sätt når provet laboratoriet redan samma kväll.
Det går också bra att skicka prov i egen regi.

Svarstid: cirka 10 arbetsdagar
Bedömning: Livsmedelsverkets Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk