Kemisk analys N3

Kemisk analys Nivå 3 för dricksvatten hos användare enligt SLVFS 2001:30

Ackrediterad analys

2 495 kr

Kemisk analys Nivå 3

Den som använder vattnet från en egen brunn i kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas i de flesta fall av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30. Med kommersiell eller offentlig verksamhet menas exempelvis:
● Livsmedelsverksamhet (exempelvis restaurang, café, livsmedelsproduktion)
● Offentlig verksamhet (exempelvis skola)
● Kommersiell verksamhet (exempelvis hotell, camping)

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

  • Ett provkit innehåller:
  • Provflaskor
  • Provtagningsanvisningar & följesedel
  • Lista med inlämningsställen & inlämningstider
  • Kylklampar
  • Transportväska

Beställt provkit hämtas hos DHL-ombud efter avisering. Avisering sker via sms i de fall där ett mobilnummer angetts vid beställning, annars via post.

Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. För detta behövs ingen fraktsedel.

Analysen omfattar:

● COD-Mn
● Ammoniumkväve (NH4-N)
● Nitratkväve (NO3-N)
● Alkalinitet
● Nitrit-nitrogen (NO2-N)
● Fluorid
● Sulfat
● Fosfatfosfor (PO4-P)
● Ammonium
● Färg (410 nm)
● Konduktivitet
● Lukt, styrka, vid  20°C
● Lukt, art, vid 20°C
● pH
● Temperatur vid pH-mätning

● Turbiditet
● Aluminium Al
● Koppar Cu
● Järn Fe
● Mangan Mn
● Totalhårdhet (°dH)
● Nitrit (NO2)
● Nitrat (NO3)
● NO3/50+NO2-0,5
● Fosfat
● Klorid
● Natrium Na
● Magnesium Mg
● Kalium
● Kalcium Ca