Kemisk analys N3

Kemisk analys Nivå 3 för dricksvatten hos användare enligt SLVFS 2001:30

Ackrediterad analys

2 495 kr

Kemisk analys Nivå 3

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

Så här går det till:
Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. Genom att använda något av inlämningsställena (Same Day Entry Points, SEP) kommer provet snabbt och säkert in i Eurofins transportsystem och på så sätt når provet laboratoriet redan samma kväll.

Svarstid: cirka 10 arbetsdagar
Bedömning: Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30

Analysen omfattar:

● COD-Mn
● Ammoniumkväve (NH4-N)
● Nitratkväve (NO3-N)
● Alkalinitet
● Nitrit-nitrogen (NO2-N)
● Fluorid
● Sulfat
● Fosfatfosfor (PO4-P)
● Ammonium
● Färg (410 nm)
● Konduktivitet
● Lukt, styrka, vid  20°C
● Lukt, art, vid 20°C
● pH
● Temperatur vid pH-mätning

● Turbiditet
● Aluminium Al
● Koppar Cu
● Järn Fe
● Mangan Mn
● Totalhårdhet (°dH)
● Nitrit (NO2)
● Nitrat (NO3)
● NO3/50+NO2-0,5
● Fosfat
● Klorid
● Natrium Na
● Magnesium Mg
● Kalium
● Kalcium Ca