Kemisk analys N3

2 495 kr

Kemisk analys N3

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

Analysen omfattar:

Lukt, styrka, vid 20°C
Lukt, art, vid 20°C
Turbiditet
Färg (410 nm)
pH
Temp. vid pH-mätning
Alkalinitet

Konduktivitet
Klorid
Sulfat
Fluorid
COD-Mn
Ammonium
Ammoniumkväve

Fosfat
Fosfatfosfor (PO4-P)
Nitrat (NO3)
Nitratkväve (NO3-N)
Nitrit (NO2)
Nitrit-nitrogen (NO2-N)
NO3/50+NO2-0,5

Hårdhet °dH
Natrium (end surgjort)
Kalium (end surgjort)
Kalcium (end surgjort)
Järn (end surgjort)
Magnesium (end surgjort)
Mangan (end surgjort)

Aluminium (end surgjort)
Koppar (end surgjort)

Så här går det till:
Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. Genom att använda något av inlämningsställena (Same Day Entry Points, SEP) kommer provet snabbt och säkert in i Eurofins transportsystem och på så sätt når provet laboratoriet redan samma kväll.

Svarstid: cirka 10 arbetsdagar
Bedömning: Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten LIVSFS 2022:12