Kemisk analys N2

1 695 kr

Kemisk analys N2

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

Analysen omfattar:

Lukt, styrka, vid 20°C
Lukt, art, vid 20°C
Turbiditet
Färg (410 nm)
pH

Temp. vid pH-mätning
Alkalinitet
Konduktivitet
COD-Mn
Ammonium

Ammoniumkväve
Nitrit (NO2)
Nitrit-nitrogen (NO2-N)
Hårdhet °dH
Natrium (end surgjort)

Kalcium (end surgjort)
Järn (end surgjort)
Magnesium (end surgjort)
Mangan (end surgjort)
Aluminium (end surgjort)

Koppar (end surgjort)

Så här går det till:
Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. Genom att använda något av inlämningsställena (Same Day Entry Points, SEP) kommer provet snabbt och säkert in i Eurofins transportsystem och på så sätt når provet laboratoriet redan samma kväll.

Svarstid: cirka 10 arbetsdagar
Bedömning: Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten LIVSFS 2022:12