Huspaket – Borrad brunn

1 595 kr

Artikelnummer 2007-1 Kategori

Huspaket-Borrad brunn

Analyspaketet omfattar kemiska, fysikaliska och mikrobiologiska parametrar samt radon.

Denna analys omfattar ej metaller enligt Metallpaketet.

Analysen utförs av  – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

Analysen omfattar:

Lukt, styrka, vid 20°C
Lukt, art, vid 20°C
Turbiditet
Färg
pH
Temp. vid pH-mätning

Alkalinitet
Konduktivitet
Klorid
Sulfat
Fluorid
COD-Mn

Ammonium
Ammoniumkväve
Fosfat
Fosfatfosfor
Nitrat
Nitratkväve

Nitrit
Nitrit-nitrogen
NO3/50+NO2/0,5
Hårdhet °dH
Natrium
Kalium

Kalcium
Järn
Magnesium
Mangan
Koppar
Radon

Odlingsbara mikroorganismer 22°C
Koliforma bakterier 35°C
Escherichia coli (E. coli)

Så här går det till:
Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. Genom att använda något av inlämningsställena (Same Day Entry Points, SEP) kommer provet snabbt och säkert in i Eurofins transportsystem och på så sätt når provet laboratoriet redan samma kväll.
Det går också bra att skicka prov i egen regi.

Svarstid: cirka 10 arbetsdagar
Bedömning: Livsmedelsverkets Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk