Fluoridfilter

Fluoridfilter

Åtgärdar
› Fluorid

Artikelnummer 40110 Kategori

Beskrivning


Vårt fluoridfilter reducerar effektivt höga fluoridhalter till en normal och oskadlig nivå.

Filtret består av fyra enheter: vattenmätare, reningsfilter, patronfilter och tappkran.
Filtermassan består av aktiverad aluminiumoxid som attraherar fluoridjonerna. Filtermassan byts efter förinställt värde som ställts in på vattenmätaren. Filtrets kapacitet är beroende av koncentrationen av fluoridjoner i inkommande vatten. Patronfiltret byts ut vid behov beroende på vattnets kvalitet i övrigt.


Höjd: 55 cm • Diameter: 16 cm
Reningskapacitet: Upp till 120 liter/h

Anslutningsslangar medföljer.