Bekämpningsmedel

3 495 kr

Artikelnummer 2008 Kategori

Bekämpningsmedel

I Sverige har bekämpningsmedel använts flitigt de senaste 70 åren och idag påvisas halter av dessa substanser i vattendrag, sjöar och grundvatten såväl som mark och sediment. Därmed innehåller även många enskilda dricksvattenbrunnar rester av bekämpningsmedel vilket kan medföra olika hälsorisker.

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

Analysen omfattar:

2,4 D
2,4 Diklorprop
2,6-Diklorbenzamid
Atrazin
Atrazin-desisopropyl
Atrazin-desetyl
Bentazon
Cyanazin
Dimetoat

Etofumesat
Fenoxaprop
Fluroxipyr
Isoproturon
Klopyralid
Klorsulfuron
Kvinmerac
Mekoprop
Metamitron

Metazaklor
Metribuzin
Metsulfuron-metyl
Simazin
Terbutylazin
Atrazin-2-hydroxy
MCPA
Hexazinon
Kloridazon

Diuron
Glyfosat och AMPA
2,4,5-T
2(4-Klorfenoxy)propionsyra ( 4-CPP)
1-(3,4-Diklorfenyl)urea
1-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea
Terbutylazin-2-hydroxy
Simazin-2-hydroxy
Metribuzin-diketo

Metribuzin-desamino-diketo
Iprodion
DMST
Bitertanol
Azoxystrobin
Terbutylazin-desetyl
Tifensulfuron-metyl
Imidakloprid

Så här går det till:
Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. Genom att använda något av inlämningsställena (Same Day Entry Points, SEP) kommer provet snabbt och säkert in i Eurofins transportsystem och på så sätt når provet laboratoriet redan samma kväll.
Det går också bra att skicka prov i egen regi.

Svarstid: cirka 10 arbetsdagar
Bedömning: Livsmedelsverkets Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk