Bekämpningsmedel

Ackrediterad analys

3 495 kr

Artikelnummer 2008 Kategori

Bekämpningsmedel

I Sverige har bekämpningsmedel använts flitigt de senaste 70 åren och idag påvisas halter av dessa substanser i vattendrag, sjöar och grundvatten såväl som mark och sediment. Därmed innehåller även många enskilda dricksvattenbrunnar rester av bekämpningsmedel vilket kan medföra olika hälsorisker.

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

Så här går det till:
Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. Genom att använda något av inlämningsställena (Same Day Entry Points, SEP) kommer provet snabbt och säkert in i Eurofins transportsystem och på så sätt når provet laboratoriet redan samma kväll.
Det går också bra att skicka prov i egen regi.

Svarstid: cirka 10 arbetsdagar
Bedömning: Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning

Analysen omfattar:

● 2,4 D
● 2,4 Diklorprop
● 2,6-Diklorbenzamid
● Atrazin
● Atrazin-desisopropyl
● Atrazin-desetyl
● Bentazon
● Cyanazin
● Dimetoat
● Etofumesat
● Fenoxaprop
● Fluroxipyr
● Isoproturon
● Klopyralid
● Klorsulfuron
● Kvinmerac

● MCPA
● Mekoprop
● Metamitron
● Metazaklor
● Metribuzin
● Metsulfuron-metyl
● Simazin
● Terbutylazin
● Atrazin-2-hydroxy
● Hexazinon
● Kloridazon
● Diuron
● Glyfosat och AMPA
● 2,4,5-T
● 2(4-Klorfenoxy)propionsyra ( 4-CPP)

● 1-(3,4-Diklorfenyl)urea
● 1-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea
● Terbutylazin-2-hydroxy
● Simazin-2-hydroxy
● Metribuzin-diketo
● Metribuzin-desamino-diketo
● Iprodion
● DMST
● Bitertanol
● Azoxystrobin
● Provberedning för pesticider i vatten (LC)
● Terbutylazin-desetyl
● Tifensulfuron-metyl
● Imidakloprid