Bekämpningsmedel

Ackrediterad analys

3 495 kr

Artikelnummer 2008 Kategori

Bekämpningsmedel

I Sverige har bekämpningsmedel använts flitigt de senaste 70 åren och idag påvisas halter av dessa substanser i vattendrag, sjöar och grundvatten såväl som mark och sediment. Därmed innehåller även många enskilda dricksvattenbrunnar rester av bekämpningsmedel vilket kan medföra olika hälsorisker.

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

Så här går det till:
Beställt provkit hämtas hos DHL-ombud efter avisering. Avisering sker via sms i de fall där ett mobilnummer angetts vid beställning, annars via post.

Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. Genom att använda något av inlämningsställena (Same Day Entry Points, SEP) kommer provet snabbt och säkert in i Eurofins transportsystem och på så sätt når provet laboratoriet redan samma kväll.
Det går också bra att skicka prov i egen regi.

Svarstid: cirka 10 arbetsdagar
Expresshantering med 3 arbetsdagars svarstid kan beställas för de flesta analyser. Beställning skall göras i rutan “Ordernotering” i kassan. Prispåslag 100% faktureras i efterhand.

Expresshantering kan påverkas av provflödet vid tillfället m.m. och kan ej garanteras.

  • Provkitets innehåll:
  • Provflaskor
  • Provtagningsanvisningar & följesedel
  • Lista med inlämningsställen & inlämningstider
  • Kylklampar
  • Transportväska

Analysen omfattar:

● 2,4 D
● 2,4 Diklorprop
● 2,6-Diklorbenzamid
● Atrazin
● Atrazin-desisopropyl
● Atrazin-desetyl
● Bentazon
● Cyanazin
● Dimetoat
● Etofumesat
● Fenoxaprop
● Fluroxipyr
● Isoproturon
● Klopyralid
● Klorsulfuron
● Kvinmerac

● MCPA
● Mekoprop
● Metamitron
● Metazaklor
● Metribuzin
● Metsulfuron-metyl
● Simazin
● Terbutylazin
● Atrazin-2-hydroxy
● Hexazinon
● Kloridazon
● Diuron
● Glyfosat och AMPA
● 2,4,5-T
● 2(4-Klorfenoxy)propionsyra ( 4-CPP)

● 1-(3,4-Diklorfenyl)urea
● 1-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea
● Terbutylazin-2-hydroxy
● Simazin-2-hydroxy
● Metribuzin-diketo
● Metribuzin-desamino-diketo
● Iprodion
● DMST
● Bitertanol
● Azoxystrobin
● Provberedning för pesticider i vatten (LC)
● Terbutylazin-desetyl
● Tifensulfuron-metyl
● Imidakloprid