Bassängbadvatten/SPA/pool

Ackrediterad analys

Mikrobiologisk analys (bakterier)

695 kr

Mikrobiologisk analys av bassängbadvatten/SPA/pool

Bedöms enligt Socialstyrelsens allmänna råd om Bassängbadvatten (SOSFS 2004:7).

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

  • Ett provkit innehåller:
  • Provflaskor
  • Provtagningsanvisningar & följesedel
  • Lista med inlämningsställen & inlämningstider
  • Kylklampar
  • Transportväska

Beställt provkit hämtas hos DHL-ombud efter avisering. Avisering sker via sms i de fall där ett mobilnummer angetts vid beställning, annars via post.

Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. För detta alternativ behövs ingen fraktsedel.

Svarstid: ca 10 arbetsdagar

Analysen omfattar:

● Heterotrofa bakterier 35°C
● Pseudomonas Aeruginosa