Bassängbadvatten/SPA/pool

Ackrediterad analys

Mikrobiologisk analys (bakterier)

695 kr

Beskrivning

Mikrobiologisk undersökning av bassängbadvatten/SPA/pool

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

I provkit medföljer:
● Provflaskor
● Provtagningsanvisningar och följesedel
● Kylklampar
● Transportväska

Provkit skickas till DHL-ombud för uthämtning. Avisering sker via sms i de fall där ett mobilnummer angetts vid beställning, annars via post.
Vi rekommenderar att prov lämnas på något av våra inlämningsställen. För detta alternativ behövs ingen fraktsedel.

Svarstid: cirka 10 arbetsdagar

● Heterotrofa bakterier 35°C
● Pseudomonas Aeruginosa

Bedöms enligt Socialstyrelsens allmänna råd om Bassängbadvatten (SOSFS 2004:7).