Bassängbadvatten - Kemisk analys

pH, COD-Mn, Turbiditet

Ackrediterad analys

795 kr

Kemisk analys av bassängbadvatten/SPA/pool

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

Så här går det till:
Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. Genom att använda något av inlämningsställena (Same Day Entry Points, SEP) kommer provet snabbt och säkert in i Eurofins transportsystem och på så sätt når provet laboratoriet redan samma kväll.

Svarstid: cirka 10 arbetsdagar
Bedömning: HSLF-FS 2021:11

Analysen omfattar:

● pH
● COD-Mn
● Turbiditet