Akdolit Magno-Dol CM 1

Kalk till avsyrningsfilter/pH-höjare, 25 kg

Akdolit Magno-Dol kan ersätta även Semidol

1 295 kr

Artikelnummer 40099 Kategori

Kalk till avsyrningsfilter/pH-höjare, 25 kg

  • Kornstorlek: 0,5 – 2,5 mm
  •  
  • Bör lagras torrt.

Magno Dol är ett krossat, alkaliskt reagerande filtermaterial tillverkad av en speciellt utvald dolomitisk bergart. Den kemiska sammansättningen (MgO x CaCO3) samt ett hårt korn med porös yta ger en effektiv reaktion (höjning av alkalinitet, hårdhet och pH) samt goda fysikaliska filtreringsegenskaper (klarfiltrering av grumlighet m.m.). Magno Dol ger också en effektiv reduktion av järn och mangan. Vid järnhalter över 0,5 mg/l och/eller manganhalter över 0,1 mg/l i råvattnet för någon form av järn- & manganfiltrering ske före filtret.

Eftersom endast kalcium, magnesium och vätekarbonatjoner tillförs vattnet, kan man karakterisera denna metod som naturmetod: en säker, ekonomisk metod att automatiskt få ett vatten i jämvikt.

Magno Dol används som kemiskt reagerande filtermaterial för:
– avsyrning och filtrering av grundvatten och ytvatten
– avsyrning och filtrering i anslutning till avjärning och avmanganisering
– alkalisering av badvatten
– avsyrning och filtrering av varma och kalla processvatten
– filtrering av dekarboniserat vatten
– hårdhetsökning av mjuka vatten