Avloppsvatten

Som fastighetsägare ansvarar du för att din avloppsanläggning ▶ fungerar som den ska. Du ansvarar för att kontrollera att anläggningen inte släpper ut för höga föroreningar som kan orsaka olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Det finns inga generella regler som säger exakt vad en avloppsanläggning ska klara av, utan kommunernas miljönämnder tolkar själva miljöbalkens innebörd. Olika kommuner kan ha olika krav beroende på hur känsliga de lokala vattendragen är, eller hur mark- och grundvatten-förhållandena ser ut.

Vi erbjuder ackrediterade analyser i samarbete med 

Har du frågor eller funderingar om vattenanalys?

Ring 0920-255 220 eller maila oss. Läs mer om vatten på vattenbloggen.com.