0Varukorg

  • Du har inga produkter i varukorgen.
pHM

pH-höjare pHM-25

-
Manuellt avsyrningsfilter för eliminering av frätande egenskaper i vattnet

-
Vatten med lågt pH-värde (under 7.0) är försurat och innehåller aggressiv kolsyra. Den aggressiva kolsyran angriper fastighetens ledningssystem och hushållsmaskiner, vilket på sikt orsakar vattenskador. Personer med ljust hår kan få en grön nyans i håret när koppar fälls ut i VVS-systemet. Kopparhaltigt vatten kan orsaka gröna beläggningar i till exempel handfat samt att det irriterar mag-tarmkanalen och kan orsaka magont, illamående och diarré.

Den manuella pH-höjaren består av ett cylindriskt kärl som innehåller ett pH-höjande kalkgranulat. När vattnet passerar genom filtermassan tillförs en mängd kalkgranulat som neutraliserar den aggressiva kolsyran. På kärlets lock finns ett uttag för påfyllning av filtermassa samt slanganslutning för inkommande och utgående vatten.

Kalkgranulatet i filtret förbrukas och ny filtermassa fylls på cirka 1 gång var annat år, beroende på hur mycket vatten som förbrukas.

Varken el eller avlopp krävs för detta filter.

Begär offert
Installation av vattenfilter 2000 kronor efter ROT-avdrag.
Priset avser installation söder om Gävle.