Ring labbet för rådgivning
Ring labbet för rådgivning

0920-255 220

Var femte brunn har otjänligt dricksvatten.

Livsmedelsverket rekommenderar att du testar ditt vatten minst var tredje år.

Källa: SGU, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Rent vatten!

Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel. I Sverige används i snitt 160 liter vatten per person och dygn. Även vatten som ser rent ut kan innehålla farliga ämnen. Därför är det viktigt att analysera vattnet regelbundet. Bra dricksvatten är en förutsättning för att vi ska kunna producera livsmedel och för att vi ska kunna använda vattnet i hushållet för att laga mat och tvätta oss.

Ta ett vattenprov!

Vi gör en vattenanalys med modern utrustning av senaste teknik. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa hushåll med att analysera deras vatten och komma till rätta med eventuella problem med vattnet. Vi mäter inte bara de olika parametrarna utan vi förklarar också vad dessa betyder och vad de kan orsaka för just dig.
Vi kan vatten!


Har du frågor kring vattenanalys, vattenprov eller vattenfilter?

Ring 0920-255 220 eller maila oss. Läs mer om vatten på vattenbloggen.com.